กลุ่มพัฒนาบุคคล

  การฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตรายเบื้องต้น (Initial Screener) รุ่นที่ 1  
อนุมัติการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตรายเบื้องต้น (Initial Screener) รุ่นที่ 1 - ( อ่าน 75 / ตอบ 0 )


สร้างโดย : ญาณภัทร วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 หมวดหมู่ : ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 IP : 127.0.0.1


ไฟล์เอกสาร (2)
     
 
 
  1.  อนุมัติ จตอ Initial รุ่น 1.pdf 2020-07-15 15:01:31 4.82 MB
 
 
  2.  กำหนดการ จตอ. Initial รุ่นที่ 1 และ 3.pdf 2020-07-15 15:01:31 73 KB
 
 
     
ยืนยันอ่านการข้อความ
 ให้คะแนน 
 
 
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้ สั่งพิมพ์หน้านี้ ติดต่อผู้ดูแลระบบ ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลับด้านบน กลับด้านบน
 
 
ที่เกี่ยวข้อง
การฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตรายเบื้องต้น (Initial Screener) รุ่นที่ 5 ( อ่าน 82 / ตอบ 0 )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อนุมัติรายชื่อการฝึกอบรมหลักสูตร การตรวจค้นอาวุธและวัตถุอันตรายเบื้องต้น (Initial Screener) รุ่นที่ 5
สร้างโดย: ญาณภัทร วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 15:06:35  
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( อ่าน 63 / ตอบ 0 )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สร้างโดย: ภัทรานิษฐ์ วันที่ : 18 มีนาคม 2563 15:27:12  
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( อ่าน 63 / ตอบ 0 )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สร้างโดย: แอนนา วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 15:42:19  
แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ( อ่าน 60 / ตอบ 0 )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
สร้างโดย: นายนที วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2563 10:41:56  
 
 
Loading..


 
   
 

 
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS

71 ซอยงานดูพลี ถนนพระาม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373