หน้าแรก

     

 

DCA Portal

DCA Regidter4meeting

DCA Registerexternal DCA Registerexternal E-Document

 

หมายเหตุ  :  หากท่านใดไม่สามารถเปิดเว็บ  Intranet ได้ อาจเป็นเพราะ  browser ที่ไม่สามารถรองรับ ควรใช้งานผ่าน Firefox หรือ Google Chrome เท่านั้น


  ข่าวใหม่  
โดย : เมนู :
5 ม.ค. 65
โดย : เมนู :
4 ม.ค. 65
โดย : เมนู :
4 ม.ค. 65
โดย : เมนู :
28 ธ.ค. 64
โดย : เมนู :
13 ธ.ค. 64
โดย : เมนู :
13 ธ.ค. 64
โดย : เมนู :
9 ธ.ค. 64
โดย : เมนู :
29 พ.ย. 64
โดย : เมนู :
11 พ.ย. 64
โดย : เมนู :
11 พ.ย. 64

 
 
กรมท่าอากาศยาน DEPARTMENT OF AIRPORTS

71 ซอยงานดูพลี ถนนพระาม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373